Veilige Vliegende Lantaarns

Veilige Wensballonnen

We hebben in 2015 het merk Volanterna (Benelux + Italie) gedeponeerd. 

Er worden in Nederland niet alleen technische eisen gesteld aan het product om de (brand)veiligheid te vergroten, er worden ook eisen gesteld aan de informatie aan de gebruiker van het product, waarbij deze expliciet wordt gewezen op het brandgevaar en het feit dat de gebruiksinstructies nadrukkelijk moeten worden gevolgd.Definitie van een wens ballon:

Een miniatuur-heteluchtballon die werkt met een brander (vlam) die de lucht verwarmt, bestaand uit een (rijst)papierenomhulsel met een maximale maatvoering van 75 cm in diameter of hoogte en met een frame met versteviging waarin de brander is opgehangen. De ballonnen zijn onder diverse benamingen bekend, waaronder luchtlantaarns, sky lanterns, ufo ballonnen, gelukslampions, wenslantaarns, vliegende lantaarns, zweeflantaarns of wensballonnen.

Een wens ballon met een maximale maatvoering van 75 cm is een speelgoedballon en valt onder de “Regeling kabelvliegers en kleine ballons”. In deze Regeling kabelvliegers en kleine ballons van november 2009 wordt in de toelichting uitdrukkelijk de Thaise ballon genoemd als specifieke vorm van een speelgoedballon (mits kleiner dan 75 cm). Met het oog op de veiligheid van het luchtverkeer mag de Thaise en Chinese ballon als speelgoedballon geen metaal(draad) bevatten.Geregistreerd merk VOLANTERNA ®

We hebben onze merknaam VOLANTERNA® geregistreerd voor de Benelux, dat om ons te onderscheiden van andere wens ballon - vliegende lantaarn leveranciers.

Eisen:

Om de (brand)veiligheid van de wensballon te waarborgen worden eisen gesteld aan:

A. de functionaliteit van de brander
B. de expliciete waarschuwingstekst aan de gebruiker
C. de minimale elementen van de gebruiksaanwijzing / gebruiksinstructies

Ad A: de functionaliteit van de brander

De brander dient zodanig te zijn geconstrueerd dat de kans dat de vlam:

  1. het papier van de wens ballon tijdens de vlucht laat ontbranden wordt geminimaliseerd,
  2. andere brandbare materialen vlam laat vatten indien de brander hiermee onbedoeld in aanraking komt wordt geminimaliseerd.

Ad B: de expliciete waarschuwingstekst aan de gebruiker

Bij verhandeling van de wensballon zal op of in de verpakking van de wensballon een duidelijk opschrift (print of sticker) met oranje/rode rand of diagonale strepen duidelijk zichtbaar zijn aangebracht. Dit opschrift bevat minimaal de volgende tekst: “Pas op brandgevaarlijk! 18+. Dit product kan bij onjuist gebruik brand veroorzaken, lees eerst de gebruiksaanwijzing”.

Ad C: de minimale elementen van de gebruiksaanwijzing / gebruiksinstructies

Op de in de Nederlandse markt in de handel gebrachte wensballonnen zullen minimaal de volgende gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen staan in de Nederlandse taal:

Controleer de ballon vóór gebruik op beschadigingen zoals gaatjes en scheuren. Laat nooit een beschadigde ballon op. Bevestig geen objecten anders dan bijgeleverd aan de ballon. Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon alleen op bij droog weer en bij maximaal windkracht 2 Beaufort. Laat de ballon niet op in perioden van extreme droogte. Let goed op de omgeving. Laat de ballon uitsluitend buitenshuis op. Zorg voor een vrije uitvliegroute, houd dus ruim afstand van bomen, huizen, gebouwen en andere obstakels.

De afstand dient minimaal twee keer de hoogte van de dichtstbijzijnde obstakels te zijn. Laat de ballon niet op in de buurt van brandbare objecten en niet binnen een straal van 15 km. van (zweef)vliegvelden. Zorg voor hulp. De ballon altijd met minstens 2 volwassen personen vasthouden en oplaten. Houd een emmer met bluswater bij de hand. Neem de tijd. Houd de ballon alvorens hem op te laten, minstens 90 seconden vast terwijl de brander goed brandt.

Pinterest